Výškové práce

Nabízíme práce ve výškách pomocí horolezecké techniky. Zrealizujeme celou škálu prací od drobných oprav po komplexní výškové stavby. Pracujeme v každém ročním období. Zakázky jsme schopni realizovat po celé České republice i v zahraničí.
Naše nabídka zahrnuje montážní, stavební, údržbové, rekonstrukční a demoliční práce.
Výhodou výškových prací využívajících horolezecké techniky je šetrnost k okolí stavby, a bezpochyby nižší cena. Jsou také efektivnější v hůře dostupných místech jako jsou světlíky, vysoké komíny, šachty, kostely, výškové stavby v členitém terénu.
Zaměstnáváme profesionální pracovníky, kteří jsou proškoleni pro práci ve výškách. Naše firma disponuje licencí na provádění těchto prací dle Vyhlášky č.324/90 Sb. a Nařízením vlády 362/2005 Sb.

Nejčastěji prováděné činnosti
Montáže, demontáže a el.montáže:
Dodávky a montáž ocelových konstrukcí na výškových objektech
Ochozy a konstrukce na továrních komínech
Opravy hlav továrních komínů
Stavby příhradových stožárů a rozhleden
Technologie GSM mobilních operátorů
Hromosvody
Instalace rozvodů a el.přístrojů
Montáže balkonů
Opravy plochých střech a světlíků
Demolice výškových objektů a komínů posupným rozebíráním

Nátěry
Ocelových konstrukcí
Plochých střech
Stropních konstrukcí
Železobetonových mostů a vodních hrází, silážních stěn, sýpek a vodojemů
železobetonových mostů, vodních hrází a přepad
Čištění stropních konstrukcí a vzduchotechnik v továrních halách

Reklamy na výškových objektech

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montáže balkonových zábradlí

Demontáž větrné elektárny

Čištění střech

Montáž hromosvodu

Montáž kabeláže

Opravy komínů

Demontáž mobilního vysílače na silo

Montáž vysílače na skokanském můstku

Montáže ochozů na komíny pro instalaci GSM

 

Montáž příhradové konstrukce